• AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA

   • W związku z rejonizacją, oferta skierowana jest do rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli lub szkół powiatu tyskiego.

     Spotkania odbywać się będą w siedzibie Poradni, Tychy, Andersa 16

    NAZWA I RODZAJ ZAJĘĆ

    PROWADZĄCY

    ODBIORCY

    TERMIN*

    Rozwijanie samodzielności u dzieci. D. Piórek rodzice 

    21.11.2019 g. 16-18
    zapisz się

    Zrozumieć nieśmiałość. Jak wspierać odwagę u dziecka? Joanna Gajda-Dziuba, Agnieszka Kalbarczyk-Wanot rodzice 

    29.11.2019 g. 16-18
    zapisz się

    Dziecko w sytuacji rozwodu. B. Czarnota-Palenik rodzice 

    16.01.2020 g. 16-18
    zapisz się

    Jak wychować bez porażek? J. Kośmińska rodzice 

    30.01.2020 g. 17
    zapisz się

    Wpływ wysokich technologii na rozwój małego dziecka J. Gajda-Dziuba, A. Krzystyniak rodzice 

    06.02.2020 g. 16-18
    zapisz się

    Nowa rodzina - nowa tożsamość. Życie w rodzinie zrekonstruowanej. B. Czarnota-Palenik rodzice 

    12.03.2020 g. 16-18
    Zmiana terminu na 26.03.2020 g. 16-18

    7 mitów wychowawczych. H. Walicka-Marek rodzice 

    20.04.2020 g. 17
    Zapisy zostaną uruchomione na 3 tygodnie przed terminem zajęć

    Jak wychować do odpowiedzialności? J. Kośmińska rodzice 

    11.05.2020 g. 17:30
    Zapisy zostaną uruchomione na 3 tygodnie przed terminem zajęć

    Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności? H. Walicka-Marek rodzice 

    18.05.2020 g. 17
    Zapisy zostaną uruchomione na 3 tygodnie przed terminem zajęć

     

     

    OFERTA WSPARCIA RODZICÓW I UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

    Zapisy do grup telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Edukacji 102 – liczba miejsc ograniczona
    nr telefonu: 32 227 23 92.


    DLA UCZNIÓW: 

    LP.

    NAZWA

    PROWADZĄCY

    UWAGI

    1.

    Trening umiejętności społecznych dla dzieci przedszkolnych

    mgr Anna Kożdoń-Spyra, mgr A. Malińska

    mgr I. Jaźwa, mgr M. Pytlok, mgr J. Gajda-Dziuba, mgr A. Szczupłakiewicz

     

    Cały rok szkolny. Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami

    2.

    Grupa Logo-słuchy dla dzieci 5-6 letnich

    mgr Agnieszka Kalbarczyk-Wanot,
    mgr Aneta Malińska

    Cały rok szkolny. Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami

    3.

    Trening umiejętności społecznych dla dzieci szkolnych

    mgr Anna Kożdoń-Spyra

    Cały rok szkolny. Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami

    4.

    „Trening uważności żabki” (na terenie przedszkoli)

    mgr Agata Szczupłakiewicz, mgr Agnieszka Kalbarczyk-Wanot, mgr Joanna Gajda- Dziuba, mgr Anna Krzystyniak

    Cały rok szkolny. Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami

    5.

    Grupy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z zaburzonym rozwojem emocjonalnym: klasy I-III, IV-VI i VII-VIII

    mgr Joanna Kośmińska

    Cały rok szkolny. Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami

    6.

    E-poradnia dla uczniów

    mgr Lucyna Kubecko

    Cały rok szkolny. Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami


    7.
    Indywidualna diagnoza predyspozycji i uzdolnień zawodowych mgr Agnieszka Ossowska Zgodnie z zapotrzebowaniem
    8. TUS-RE – grupa terapeutyczna dla uczniów kl. I i kl. II

    mgr Agnieszka Kalbarczyk-Wanot

    mgr Anita Szubert

    Cały rok szkolny. Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami

    DLA RODZIN:

    LP.

    NAZWA I INFORMACJA DLA KOGO

    PROWADZĄCY

    UWAGI

    1.

    Terapia rodzin

    mgr Alicja Jendrasik

    dr Barbara Czarnota-Palenik

    mgr Anna Pałka

    Cały rok szkolny

     DLA RODZICÓW:

    LP.

    NAZWA I INFORMACJA DLA KOGO

    PROWADZĄCY

    UWAGI

    1.

    Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ze szczególnym uwzględnieniem problemu uzależnień tej grupy dzieci od internetu

    mgr Anna Kożdoń-Spyra

    dr Barbara Czarnota-Palenik

    Raz w miesiącu

    Cały rok szkolny

    zapisy sierpień/wrzesień

    2.

    Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami w rozwoju emocjonalno-społecznym

    mgr Joanna Kośmińska

    Raz w miesiącu

    Cały rok szkolny

    3.

    E-poradnia dla rodziców

    mgr Joanna Kustwan

    mgr Lucyna Kubecko

    Cały rok szkolny

    Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami

     4. Warsztaty dla rodziców: „Szkoła dla rodziców
    i wychowawców”

    mgr L. Kubecko

    mgr J. Kustwan

    mgr J. Kośmińska

    mgr J. Gajda-Dziuba

    mgr A. Krzystyniak

    Po naborze do grupy

    7-10 spotkań

     

     

    Planowane zajęcia dla rodziców w ramach „Akademii Świadomego Rodzica”:

      

    AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA

    Lp.

    Temat

    Prowadzący

    Termin

    Uwagi

    1.

    Jak wychować bez porażek?

    J.Kośmińska

    16.10.2023 r. g. 17.00 – 20.00

    Dla rodziców uczniów szkół podstawowych

    2.

    Jak się dogadać z nastolatkiem?

    J. Kustwan

    24.10.2023 r. g. 17.00-19.00

    Dla rodziców nastolatków

    3.

    Nie lubię czytać – przyczyny trudności
    i sposoby wsparcia

    C. Ryszka-Suska

    7.11.2023 r. g. 17.15-18.30

    Dla rodziców uczniów szkół podstawowych

    Prelekcja oraz konsultacje

    4.

    Bezpieczeństwo w sieci a prawo

    W. Zawisza-Grzanka

    14.11.23 r. g. 15.00-17.00

    Dla rodziców uczniów szkół podstawowych
    i ponadpodstawowych

    Prelekcja oraz konsultacje

    5.

    Depresja u nastolatków

    J. Kustwan

    21.11.2023 r. g. 17.00-19.00

    Dla rodziców nastolatków

    6.

    Pozytywna dyscyplina dla rodzica

    M. Pytlok

    28.11.2023 r. g. 16.00-18.00

    Dla rodziców dzieci przedszkolnych
    i wczesnoszkolnych

    7.

    Wybiórczość pokarmowa – trening jedzenia u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

    A. Kożdoń-Spyra

    30.11.2023 r. g. 16.00-18.00

    Dla rodziców dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych

    8.

    Moje dziecko będzie uczniem – gotowość szkolna dziecka

    A. Szczupłakiewicz,

    W. Zawisza-Grzanka

    5.12.2023 r. g. 16.00-18.00

    Dla rodziców dzieci
    z „zerówki”

    9.

    Jak skutecznie wspierać dziecko
    w nauce?

    W. Zawisza-Grzanka

    12.12.2023 r. g. 15.00-17.00

    Dla rodziców uczniów szkół podstawowych

    Prelekcja oraz konsultacje

    10.

    Wspomaganie zasypiania
    i samodzielny sen u dzieci z ASD

    A. Kożdoń-Spyra

    25.01.2023 r. g. 16.00-18.00

    Dla rodziców dzieci przedszkolnych
    i wczesnoszkolnych

    11.

    Wpływ mediów cyfrowych na rozwój emocjonalno-społeczny dziecka

    W. Zawisza-Grzanka

    6.02.2024 r. g. 15.00-17.00

    Dla rodziców dzieci przedszkolnych

    12.

    Regulacja emocji – jak wspierać dziecko?

    W oparciu o metodę SELF-REG

    A. Kalbarczyk-Wanot

    A. Szubert

    13.02.2024 g. 16.00 – 18.00

    Dla rodziców dzieci przedszkolnych oraz rodziców uczniów z klas I-III

    13.

    Integracja sensoryczna – objawy trudności i sposoby wsparcia

    C. Ryszka-Suska

    J. Kuzio

    27.02.2024 r. g. 17.15-18.45

    Dla rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych

    Prelekcja oraz konsultacje

    14.

    Rodzicielskie wsparcie - wspierająca rola rodzica w rozwoju społeczno-emocjonalnym dziecka

    A. Szczupłakiewicz,

    W. Zawisza-Grzanka

    5.03.2024 r. g. 16:00-18:00

    Dla rodziców dzieci przedszkolnych oraz rodziców dzieci z klas I-III

    15.

    Nie lubię metek – o nadreaktywności dotykowej–objawy i sposoby wsparcia

    C. Ryszka-Suska

    J. Kuzio

    19.03.2024 r. g. 17.15-18.45

    Dla rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych

    Prelekcja oraz konsultacje

    16.

    „Jestem z Ciebie dumny” – warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze
    i zacieśniające więzi emocjonalne rodziców z dzieckiem

    K. Kąsek

    Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy

    Dla rodziców dzieci klas I-V

    17.

    Niebezpieczeństwo w sieci

    H. Walicka-Marek

    Do ustalenia

    Dla rodziców dzieci w wieku 13-16 lat

    18.

    Psychoseksualny rozwój dziecka według etapów

    H. Walicka-Marek

    Do ustalenia

    Dla rodziców (bez ograniczeń wiekowych)

    19.

    Wyzwania adolescencji

    H. Walicka-Marek

    Do ustalenia

    Dla rodziców dzieci klas VI-VIII

    20.

    Dziecko w sytuacji okołorozwodowej

    A. Jendrasik

    Do ustalenia

    Dla nauczycieli i rodziców dzieci szkół i przedszkoli

    21.

    ,,Szkoła dla rodziców’’

    J. Kośmińska

    Wg ustalenia ze szkołą

    Realizowane na terenie szkoły po uformowaniu się grupy rodziców

    6-8 spotkań

     

  • Kontakt

   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   • 32 227 23 92
   • ul. Edukacji 102
    pawilon, piętro II, III
    43-100 Tychy
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki epuap:
    \ppptychy\SkrytkaESP
   • Godziny pracy sekretariatu:
    poniedziałek -czwartek : 7:30-17:30
    piątek: 7:30-15:30
  • Logowanie