• DZIAŁ SZKOLNY

   • Drodzy Rodzice!
    Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów zaangażowanych w pomoc dzieciom i młodzieży uczącym się
    w  szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Możemy wspomóc Państwa naszą wiedzą i umiejętnościami.

    Jeśli Wasze dziecko:
        • ma trudności w nauce czytania, pisania i liczenia,
        • przejawia szczególne uzdolnienia,
        • ma problemy w kontaktach z rówieśnikami, np. nie ma kolegów lub popada w częste konflikty z nimi,
        • ma trudności z koncentracją uwagi, jest nadrchliwe,
        • często się boi,
        • moczy się,
        • nie chce chodzić do szkoły, wagaruje,
        • pomimo dużego wkładu pracy ma słabe oceny.

    Jeżeli Państwo, jako rodzice, chcecie:
        • doskonalić swoje umiejętności wychowawcze,
        • nawiązywać dobre relacje z dzieckiem oparte na wzajemnym  szacunku,
        • zastanowić się nad własnymi metodami wychowawczymi lub nauczyć się bardziej skutecznych, rozwiać własne wątpliwości,
        • uzyskać wsparcie w sytuacjach trudnych.

    Nasze działania to:
        • Diagnoza trudności w nauce,
        • Diagnoza trudności w pisaniu i czytaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
        • Terapia indywidualna i grupowa trudności w pisaniu i czytaniu,
        • Diagnoza trudności emocjonalnych,
        • Psychologiczna terapia indywidualna dla nastolatków,
        • Konsultacje w zakresie trudności wychowawczych,
        • Praca z rodzicami na rzecz dziecka ,
        • Terapia rodziny ,
        • Pomoc w sytuacjach kryzysowych (śmierć, choroba, rozwód),
        • Mediacje w sytuacjach konfliktowych,
        • Psychostymulacja rozwoju,
        • Terapia biofeedback, terapia SI
        • Praca rewalidacyjna z młodzieżą upośledzoną,
        • Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców („Szkoła dla Rodziców” część I, II i III),
        • Konsultacje pedagogiczne w zakresie efektywnego uczenia się,
        • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zakłóceniami funkcjonowania emocjonalno-społecznego.

    ZAPRASZAMY

  • Kontakt

   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   • 32 227 23 92
   • ul. Edukacji 102
    pawilon, piętro II, III
    43-100 Tychy
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki epuap:
    \ppptychy\SkrytkaESP
   • Godziny pracy sekretariatu:
    poniedziałek -czwartek : 7:30-17:30
    piątek: 7:30-15:30
  • Logowanie