• WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK

   • PROGRAM ZAJĘĆ PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH ,,WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK’’


     Cele programu :

    • zwiększenie poczucia kompetencji komunikacyjnych i wychowawczych nauczycieli,
    • nabywanie  praktycznych umiejętności radzenie sobie w  sytuacjach wychowawczych wymagających ingerencji nauczyciela,
    • budowanie konstruktywnej komunikacji opartej na komunikatach JA zamiast TY,

    Koncepcja programu:
    Program jest realizowany w formie  warsztatów psychoedukacyjnych . Liczebność grupy wynosi na ogół 10 – 15 osób .Warsztaty odbywają się w  cyklu  7-10 spotkań.
    Zajęcia zawierają krótkie omówienia tematów, a przede wszystkim ćwiczenia (np. dramy), debaty, odwołania do doświadczeń własnych uczestników.
    Elementem edukującym jest również wymiana doświadczeń  między uczestnikami oraz tzw. praca domowa, czyli praktyczne zastosowanie w szkole, w relacji z uczniem nabytych w trakcie zajęć umiejętności.

    Treści programowe:

    • tworzenia reguł na zasadzie współuczestnictwa, by zwiększyć szanse ich przestrzegania,
    • fakty i mity dotyczące wychowawczej roli nauczyciela,
    • obserwacja zachowań, by zidentyfikować potrzeby własne i innych osób,
    • identyfikowania kto ma problem,
    • nauka  Aktywnego Słuchania,
    • wyrażania siebie, budowanie komunikatów JA
    • nauka metody konstruktywnej konfrontacji, tak by uczniowie  mieli możliwość zmiany swojego nieakceptowanego zachowania na zachowania przez „nas” akceptowane,
    • rozwiązywanie konfliktów potrzeb metodą „bez przegranych”, by obie strony były zadowolone z rozwiązania,
    • poznanie 12 blokad komunikacyjnych
    • trening nowych umiejętności komunikacyjnych opartych na komunikatach JA.

    Rekrutacja do grupy zajęciowej następuje po ogłoszeniu naboru poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej poradni, na fb poradni oraz poprzez informację wysyłaną na adres mailowy przedszkoli i szkół na terenie Tychów. 

                                                                                                                                      Autorka projektu i prowadząca:
                                                                                                                                             Joanna Kośmińska

  • Kontakt

   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   • 32 227 23 92
   • ul. Edukacji 102
    pawilon, piętro II, III
    43-100 Tychy
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki epuap:
    \ppptychy\SkrytkaESP
   • Godziny pracy sekretariatu:
    poniedziałek -czwartek : 7:30-17:30
    piątek: 7:30-15:30
  • Logowanie