• DIAGNOZY:

    1. Diagnoza psychologiczna
    2. Diagnoza pedagogiczna, w tym:
     • tyflopedagogiczna
     • surdopedagogiczna
    3. Diagnoza logopedyczna
    4. Diagnoza integracji sensorycznej
    5. Diagnoza sprawności grafomotorycznej (sprawności ręki)
    6. Konsultacja fizjoterapeuty
    7. Diagnoza predyspozycji zawodowych
    8. Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych
    9. Badania przesiewowe (na terenie szkół i przedszkoli):
     • wzroku
     • słuchu
     • mowy
     • ryzyka dysleksji
  • Kontakt

   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   • 32 227 23 92
   • ul. Edukacji 102
    pawilon, piętro II, III
    43-100 Tychy
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki epuap:
    \ppptychy\SkrytkaESP
   • Godziny pracy sekretariatu:
    poniedziałek -czwartek : 7:30-17:30
    piątek: 7:30-15:30
  • Logowanie