• PROGRAM ZA ŻYCIEM

   • Informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach prowadzi program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Program ma zwiększyć efektywność i dostępność do kompleksowego wsparcia dla dzieci, od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

    Kontakt w sprawie projektu „Za życiem”
    Koordynator projektu Zofia Greguła:

    • w poniedziałki od 8:00 do 14:00
    • we wtorki od 8:00 do 13:00
    • w środy od 8:00 do 12:00
    • numer telefonu: +48 513 032 812
    • email: ppp.zazyciem@oswiata.tychy.pl

     Czy program jest bezpłatny?

    • program jest w całości finansowany z budżetu państwa, udział dziecka i jego rodziny w zajęciach jest bezpłatny.

     Do kogo jest skierowany program „Za życiem”?

    • program skierowany jest do dzieci z opinią o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju dziecka (WWR), orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczeniem lekarskim oraz do rodziny dziecka biorącego udział w programie.

     Jak długo trwa program „Za życiem”?

    • realizacja programu planowana jest w latach 2022-2026, obejmuje on dzieci od urodzenia do ukończenia wychowania przedszkolnego.

    Co zrobić, by być w programie?

    • należy złożyć deklarację uczestnictwa dziecka w programie, kserokopię opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) lub kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub kserokopie zaświadczenia lekarskiego oraz podpisać zasady uczestnictwa w programie „Za życiem” z klauzulą RODO (na dole strony) i dostarczyć do sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach.
    • deklaracje uczestnictwa w zajęciach przyjmujemy przez cały rok.

    Jakie zajęcia można realizować w ramach programu „Za życiem”?

    • zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, fizjoterapię, terapię integracji sensorycznej, zajęcia z tyflopedagogiem oraz z surdopedagogiem.
    • rodzice/opiekunowie również mogą być objęci pomocą specjalistów (spotkania z psychologiem).

    Jaki jest cel programu?

    • wsparcie rodziców oraz zapewnienie dziecku kompleksowej pomocy.

    Czy jak moje dziecko uczestniczyło w programie rok temu (2023r.), to na nowo muszę złożyć wniosek, żeby i w tym roku mogło uczestniczyć?

    • nie, jeden wniosek złożony na program wystarczy chyba, że opinia o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka wygaśnie, należy donieść nową opinię.
    • rodzice/opiekunowie, których dzieci uczestniczyły w I edycji Programu (rok 2016-2021), zobowiązani są do ponownego złożenia dokumentów oraz wniosku.

    Jacy specjaliści biorą udział w programie w danym roku?

    • specjaliści są wybierani podczas procedury przetargowej prowadzonej przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

    Kiedy zaczynają się zajęcia ze specjalistami?

    • niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej (około marca/kwietnia). 

    Kto mnie poinformuje, że deklaracja została rozpatrzona pozytywnie i mogę rozpocząć zajęcia?

    • gdy deklaracja zostanie rozpatrzona pozytywnie, specjaliści będą kontaktować się z rodzicami dzieci uczestniczących w programie, w celu rozpoczęcia zajęć. W przypadku braku informacji od specjalistów prosimy o kontakt.
  • Kontakt

   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   • 32 227 23 92
   • ul. Edukacji 102
    pawilon, piętro II, III
    43-100 Tychy
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki epuap:
    \ppptychy\SkrytkaESP
   • Godziny pracy sekretariatu:
    poniedziałek -czwartek : 7:30-17:30
    piątek: 7:30-15:30
  • Logowanie