• JA-TY-MY

   •  PROGRAM  ZAJĘĆ GRUPY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ
    ,, Ja- Ty -My- w zgodzie z sobą i innymi’’


    dla uczniów z zakłóceniami funkcjonowania społeczno-emocjonalnego
    na różnym poziomie wiekowym
    I GRUPA wiekowa – uczniowie klas I-III
    II GRUPA wiekowa - uczniowie klas IV-VI
    III Grupa wiekowa - uczniowie klas VII-VIII
    zajęcia grupy odbywają się w poniedziałki o godzinie 16.30
    Program ma charakter psychoedukacyjny z elementami psychokorekcyjnymi, kładzie nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.


    Cele główne pracy z grupą:
      • poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania uczniów poprzez nawiązywanie satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami i  dorosłymi,
      • zmniejszenie napięć i niepokojów związanych z różnymi sytuacjami szkolnymi (odreagowanie emocjonalne),
      • zapobieganie wadliwej adaptacji uczniów do warunków życia i wymagań otoczenia poprzez uczenie ich pozytywnego patrzenia na siebie, swoje życie  i otoczenie( zmiana sądów o rzeczywistości).


    Cele szczegółowe:
        • wykształcenie u dzieci i młodzieży umiejętności interpersonalnych ułatwiających współżycie w różnych grupach społecznych, zwłaszcza w klasie,
        • efektywne komunikowanie się, dostrzeganie i rozpoznawanie emocji własnych i innych ludzi,
        • dostrzeganie i spełnianie potrzeb własnych i drugiego człowieka,
        • budowanie poczucia własnej wartości,
       • zwiększenie świadomości dziecka dotyczącej podejmowanych przez niego działań, zachowań, w stosunku do innych dzieci i dorosłych a także samego siebie,
        • uczenie współdziałania i współpracy z innymi.

    Grupa JA-TY-MY pozostaje grupą otwartą. Do zajęć można dołączyć w ciągu całego roku szkolnego.

                                                                                                              Prowadząca:
    mgr Joanna Kośmińska - pedagog

  • Kontakt

   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   • 32 227 23 92
   • ul. Edukacji 102
    pawilon, piętro II, III
    43-100 Tychy
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki epuap:
    \ppptychy\SkrytkaESP
   • Godziny pracy sekretariatu:
    poniedziałek -czwartek : 7:30-17:30
    piątek: 7:30-15:30
  • Logowanie