• GRUPOWE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE LOGOSŁUCHY

   • przeznaczone dla dzieci 6 i 7 letnich, u których występują:

    • trudności z percepcją, uwagą i pamięcią słuchową,
    • utrzymujące się wady wymowy,
    • ryzyko dysleksji, ryzyko APD,
    • problemy z kształtowaniem prawidłowej lateralizacji.

    Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godzinie 15.30 i we wtorki o godzinie 8.15

    W programie zajęć ćwiczenia usprawniające:

    • prawidłową artykulację głosek,
    • motorykę narządów mowy,
    • koncentrację i pamięć słuchową,
    • koordynację ruchowo-słuchową,
    • wyższe funkcje słuchowe,
    • kompetencje społeczne (przestrzeganie reguł, samokontrola, współdziałanie).

    Obowiązują zapisy na zajęcia. Osobiście przez sekretariat poradni lub pod numerem telefonu: 32 227 23 92

    Prowadzące:

    Agnieszka Kalbarczyk-Wanot, surdopedagog, psycholog

    Aneta Malińska, pedagog, logopeda

  • Kontakt

   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   • 32 227 23 92
   • ul. Edukacji 102
    pawilon, piętro II, III
    43-100 Tychy
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki epuap:
    \ppptychy\SkrytkaESP
   • Godziny pracy sekretariatu:
    poniedziałek -czwartek : 7:30-17:30
    piątek: 7:30-15:30
  • Logowanie