• SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

   • DZIAŁ OPIEKI NAD DZIEĆMI Z DYSFUNKCJAMI ZMYSŁU WZROKU, SŁUCHU ORAZ AUTYZMU 
     
    W związku z narastającą liczbą dzieci z zaburzeniami analizatorów zmysłu wzroku i słuchu (niedowidzenie, ślepota, niedosłuch, głuchota) oraz autyzmu nasz dział otacza opieką te dzieci, które szczególnie wymagają pomocy diagnostycznej, terapeutycznej oraz poradnictwa dla rodziców.
    Oferujemy pomoc psychologa, tyflopsychologa, tyflopedagoga, surdopedagoga, surdopsychologa oraz surdologopedy. 
     
    Drogi Rodzicu! 
    • Jeśli Twoje dziecko urodziło się przedwcześnie z obciążonym wywiadem okołoporodowym, niską wagą urodzeniową (wcześniactwo, skrajne wcześniactwo);
    • Jeśli rozwój psychoruchowy przebiega z opóźnieniem;
    • Jeśli zdiagnozowano u niego uszkodzenie wzroku lub słuchu;
    • Jeśli nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, nie wodzi wzrokiem za przedmiotami, nie reaguje na światło, nie reaguje na twarze bliskich osób, nie bawi się rączkami i nie wyciąga ich w kierunku przedmiotów;
    • Jeśli potyka się, wpada na przeszkody, „odbija” od sprzętów domowych;
    • Jeśli w wieku szkolnym nisko trzyma głowę nad tekstem, ma problem  
     z czytaniem utrzymaniem pisma w liniaturze, uskarża się na bóle głowy, mruży oczy;
    • Jeśli nie reaguje na odgłosy z najbliższego otoczenia (nie budzi się ze snu podczas działania głośnych bodźców słuchowych);
    • Jeśli rozwój mowy jest opóźniony – brak gaworzenia do 6 miesiąca życia lub przerwanie go po 6 miesiącu życia;
    • Jeśli obserwujemy brak reakcji na polecenia, zwiększanie głośności telewizora lub radio, nadmierną pobudliwość emocjonalno-ruchową, niepokój;
    • Jeśli w wieku szkolnym słabo reaguje na polecenia nauczyciela lub ich nie rozumie, ma trudności w nauce szczególnie w zakresie pisania ze słuchu;
    • Jeśli ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami.
    Wskazany jest kontakt z surdopedagogiem (dysfunkcja słuchu) lub tyflopedagogiem (dysfunkcja wzroku)
     
         Ponadto jeśli zauważyłeś u swojego dziecka :
    • Nietypowe zachowania polegające na braku kontaktu wzrokowego, ubogiej ekspresji twarzy,
     rzadkim uśmiechu w stronę innych osób;
    • Słaby rozwój mowy i ekspresji werbalnej;
    • Stereotypowe zachowania (kołysanie się, schematyczne zabawy – zawsze w jednakowy sposób);
    • Przejawy niezwykłych zainteresowań (np. fascynacja kręcącymi się przedmiotami);
    • Nietypowe reakcje na inne osoby (ignorowanie);
    • Brak naśladowania zachowań, brak zainteresowania zabawami z udziałem innych osób;
    • Jest nadwrażliwe na smaki, a jednocześnie przejawia brak wrażliwości na ból, zimno.
    Wskazany jest kontakt ze specjalistą w zakresie autyzmu
     
    ZAPRASZAMY NA WSTĘPNĄ KONSULTACJĘ, KTÓRA POZWOLI NA OKREŚLENIE RODZAJU TRUDNOŚCI. ZAPROPONUJEMY FORMY POMOCY:
    • Diagnozę psychologiczną i pedagogiczną;
    • Ocenę funkcjonalną w zakresie niedowidzenia i niedosłuchu oraz autyzmu;
    • Terapię psychologiczną, pedagogiczną;
    • Zajęcia terapeutyczne skierowane na rewalidację zaburzonych zmysłów wzroku i słuchu;
    • Grupę wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem (w tym Zespół Aspergera), niedowidzeniem, niedosłuchem;
    • Naukę języka migowego oraz przygotowanie do nauki Braille’a;
    • Konsultacje w sprawie dzieci na terenie placówek (szkół, przedszkoli i innych).
     
    PODZIELIMY SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ I UDZIELIMY WSKAZÓWEK W ZAKRESIE : 
    •  Sposobów pielęgnacji i codziennego postępowania z dzieckiem (w tym karmienie, przewijanie);
    • Sposobów komunikowania się z dzieckiem oraz poznawania świata;
    • Metod wychowawczych;
    • Kompetencji społecznych;
    • Sposobów stymulowania rozwoju poprzez zabawę, ćwiczenia, kontakt ze środowiskiem rówieśniczym;
    • Możliwości leczenia i terapii na terenie miasta i okolic – przekażemy adresy placówek.

    SPECJALIŚCI:

    • psycholog, tyflopedagog - mgr Joanna Gajda-Dziuba
    • psycholog, logopeda, specjalista w zakresie pracy z autyzmem, terapeuta metodą biofeedback - mgr Anna Kożdoń-Spyra
    • psycholog, surdopedagog - mgr Agnieszka Kalbarczyk- Wanot
    • psycholog, specjalista w zakresie pracy z autyzmem - mgr Anna Pilszek
    • psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta metodą biofeedback - mgr Iwona Jaźwa
    • psycholog, oligofrenopedagog – mgr Agnieszka Sitko
    • pedagog, oligofrenopedagog - mgr Anna Krzystyniak
    • pedagog, oligofrenopedagog – mgr Agata Szczupłakiewicz
    • psycholog, surdopedagog - dr Halina Walicka-Marek
    • pedagog, terapeuta rodzinny, specjalista w zakresie pracy z autyzmem - dr Barbara Czarnota-Palenik
    • pedagog, surdopedagog, specjalista w zakresie pracy z autyzmem – mgr Anita Szubert
  • Kontakt

   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   • 32 227 23 92
   • ul. Edukacji 102
    pawilon, piętro II, III
    43-100 Tychy
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki epuap:
    \ppptychy\SkrytkaESP
   • Godziny pracy sekretariatu:
    poniedziałek -czwartek : 7:30-17:30
    piątek: 7:30-15:30
  • Logowanie