• PORADNICTWO ZAWODOWE

   • Drogi Rodzicu!
    Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Postępująca globalizacja, informatyzacja, rozwój rynku pracy, powstawanie nowych zawodów i stanowisk pracy oraz bezrobocie powodują trudności w ciągłym dostosowywaniu się do zmian. Młodzi ludzie muszą być przygotowani do funkcjonowania na rynku pracy, który jest bardzo dynamiczny i wymaga od nich nie tylko nowych kompetencji, ale co raz częściej, zmiany swoich kwalifikacji. Dlatego też, z coraz większa uwagą i świadomością znaczenia dobrego przygotowania się do wejścia na rynek pracy i efektywnego funkcjonowania na nim, podchodzimy do kwestii trafnego wyboru ścieżki edukacji zawodowej.
    Drogi Uczniu!
    Jeśli zastanawiasz się nad dalszym wyborem ścieżki edukacyjnej/zawodowej, zapraszam na konsultację z doradcą zawodowym.

     

    FORMY POMOCY:
    1. związane z uczniem:
     • przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej na różnych etapach kształcenia,
     • zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy
      i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
     • zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu rynku edukacyjnego, rynku pracy, zawodów przyszłości, kierunków studiów,
     • wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy,
     • warsztaty cykliczne dla uczniów na terenie poradni -„Moja droga do kariery”,
     • warsztaty w szkole podstawowej– „Kim chcę być?”,
     • warsztaty w szkole średniej- „Moje studia a rynek pracy”
    2. związane z rodzicami:
     • wyposażenie w wiedzę dotyczącą rynku edukacyjnego w Tychach- oferty szkół, kształcenie zawodowe, zdobywanie kwalifikacji zawodowych,
     • pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych dziecka i wspólnym planowaniu ścieżki zawodowej,
     • przygotowanie rodziców do ważnej roli, jaką jest wsparcie dziecka podczas wyboru przyszłego zawodu- warsztaty na terenie poradni,
     • wskazywanie źródeł informacji- informatory, publikacje, strony internetowe, „Targi edukacyjne”, „Dni otwarte”,
     • informowanie o działalności doradcy, zapoznanie z lokalnym rynkiem pracy- spotkania z doradcą podczas zebrań z rodzicami.
    Zapraszam do współpracy
    Doradca zawodowy – pedagog: mgr Agnieszka Ossowska email: doradca.ossowska@gmail.com
     
    Przydatne linki:
     
    Test predyspozycji zawodowych:
    http://www.e-zamek.pl/
    http://predyspozycje-zawodowe.pl/
    https://mlodziwlodzi.pl/kompetencjometr/
    http://zawodowe.info/test-predyspozycji-zawodowych/
    http://www.interklasa.pl/portal/index/web?webURL=/portal/dokumenty/doradztwo_testy/zawodowe_predyspozycje.htm
    Jaki zawód wybrać/jaki zawód do Ciebie pasuje:
    https://www.kariera.pl/jaki-zawod-pasuje-do-ciebie/
    http://www.wybor-zawodu.pl
    Test Osobowości:
    http://pl.41q.com/
    http://testkariery.pl/
    https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci
    Test zainteresowań:
    http://einsteinpce.strefa.pl/gimnazjum/
    Jakie studia? Test na zainteresowania
    http://testy-zawodowe.pl/testy/wybor-studiow
    Jaki masz typ temperament?
    http://testy-zawodowe.pl/testy/test-temperamentu
    Test zdolności zawodowych:
    http://testy-zawodowe.pl/testy/test-zdolnosci-zawodowych
    Moje kompetencje:
    https://www.katarzynapluska.pl
     
  • Kontakt

   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   • 32 227 23 92
   • ul. Edukacji 102
    pawilon, piętro II, III
    43-100 Tychy
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki epuap:
    \ppptychy\SkrytkaESP
   • Godziny pracy sekretariatu:
    poniedziałek -czwartek : 7:30-17:30
    piątek: 7:30-15:30
  • Logowanie