• Trening Umiejętności Społecznych z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - zajęcia grupowe

    • Grupa docelowa: dziewczynki w wieku 6-7 lat z trudnościami w obszarze funkcjonowania emocjonalno-społecznego (grupa do 6 osób). Zapisy na zajęcia prowadzą osoby prowadzące grupę.

     Wykorzystywane formy i metody pracy:

     • metoda W. Sherborne,

     • pokazowa (filmy, modelowanie),

     • bezpośredniego działania (np. drama, karty pracy),

     • elementy stosowanej analizy zachowania (wzmacnianie pożądanych zachowań).

     Obszar tematyczny TUS: nawiązywanie kontaktu wzrokowego, wypowiadanie się na forum grupy, nazywanie i różnicowanie emocji, identyfikacja płciowa i osobista, rozszerzanie zasobu samowiedzy, techniki relaksacyjne, radzenie sobie ze stresem i emocjami, poszukiwanie wsparcia w sytuacjach trudnych i inne strategie społeczne, zachowania prospołeczne, dystans i granice.

     Obszary pracy z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne dotyczą świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Metoda W. Sherborne zakłada, że ruch jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, która przejawia się w różnych formach: w zabawie, w aktywnym wypoczynku oraz w codziennej pracy.

     Czas trwania zajęć: 2 godziny, rok szkolny 2023/24 (z możliwością kontynuacji w kolejnym roku szkolnym).

     Miejsce przeprowadzenia: PPP Tychy, obszerna sala umożliwiająca swobodną ekspresję ruchową podczas zajęć MRR Sherborne.

     Prowadzące:

     A. Kożdoń-Spyra, M. Pytlok - psycholożki, trenerki TUS

  • Kontakt

   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   • 32 227 23 92
   • ul. Edukacji 102
    pawilon, piętro II, III
    43-100 Tychy
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki epuap:
    \ppptychy\SkrytkaESP
   • Godziny pracy sekretariatu:
    poniedziałek -czwartek : 7:30-17:30
    piątek: 7:30-15:30
  • Logowanie